Opleidingsaanbod voor financiële diensten: eerste semester van 2019 op de rails

Opleidingsaanbod voor financiële diensten: eerste semester van 2019 op de rails

Datum: vrijdag 14 december 2018

Author(s): Uitgeverij Vanden Broele

Het opleidingsaanbod van Uitgeverij Vanden Broele voor de eerste helft van 2019 biedt ook voor financieel directeurs en hun naaste medewerkers andermaal een aanbod op maat. Hieronder geven we u per thema het overzicht. Met specifieke wensen of vragen kan uw bestuur steeds rechtstreeks met ons contact opnemen: info@finconnect.be of T. 050 642 818.

 

1. Skills voor de financiële dienst

Voor de nieuwe medewerkers in het bijzonder maar ook voor wie even nood heeft aan een goede opfrissingscursus voorziet uitgeverij Vanden Broele een evenwichtige opleidingscyclus van vijf dagen omtrent:

  • De financiële dienst als hart van de organisatie

  • BBC 2020

  • Het beheer van de inkomsten en debiteurenbeheer

  • Aankoopbeleid en overheidsopdrachten

  • Basis Excel en Outlook

Inschrijven kan voor de volledige cyclus maar ook voor afzonderlijke onderdelen. Meer info via via de opleidingssite van Uitgeverij Vanden Broele.

 

2. Debiteurenbeheer

Workshop 1Debiteurenbeheer in het OCMW: bijzondere gevallen in de praktijk

Workshop 2 - Een sterk retributiereglement maken voor de recuperatie van tal van invorderingskosten van het debiteurenbeheer … de veroorzaker betaalt!

Workshop 3 - Het opmaken van een goede overheidsovereenkomst voor diensten van een deurwaarder of advocaat die de basis vormt om een SLA af te sluiten

Workshop 4 - De minnelijke fase van de invordering grondig doorgelicht

Workshop 5 - Vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag en de aansprakelijkheid van de derdebeslagene + beslag bij de werkgever: praktijkvoorbeelden

Workshop 6 - Uw bewarende of uitvoerende invorderingsprocedure optimaal sturen door gebruik te maken van de informatie uit solvabiliteitsgegevens

Workshop 7 - Uitvoerend beslag onroerend goed (UBOG) in de praktijk

 

3. Screening belastingreglementen

2019 wordt ook het jaar waarin gemeenten hun belastingreglementen opnieuw moeten laten goedkeuren, conform de gewijzigde bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en rekening houdend met de evoluties in rechtspraak en een mogelijks hernieuwde beleidsvisie. Uitgeverij Vanden Broele helpt u bij het screenen en het op poten zetten van een coherente aanpak om de klus vlot te klaren met een interactieve workshop.

 

4. Masterclass – Strategie, leiderschap & verandering in lokale besturen

Last but not least werd een zevendaags masterclass uitgewerkt specifiek voor managementteamleden waarbij topics als organisatiebeheersing, change management, probleemanalyse, projectcoördinatie, het implementeren van beleidsdocumenten en persoonlijke vaardigheden aan bod komen.

Meer info op de opleidingswebsite van Uitgeverij Vanden Broele.