BBC 2020: waar komt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vandaan?

BBC 2020: waar komt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vandaan?

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Author(s): Geert Mertens

We zetten het feuilleton omtrent BBC 2020 verder met een bijdrage in de diepte omtrent de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Naast de analyse van het concept werkte Geert Mertens ook de concrete toepassing ervan uit, met een verhelderend voorbeeld van hoe de correctie op de periodieke aflossingen nu juist verwerkt wordt. Klik op de cover hieronder om de bijdrage te consulteren.