Parlementaire vragen en antwoorden voor de financiële dienst

Parlementaire vragen en antwoorden voor de financiële dienst

Datum: zaterdag 23 maart 2019

Author(s): Uitgeverij Vanden Broele

Er verschenen de laatste maanden enkele bijzonder interessante antwoorden op de website van het Vlaams Parlement. We maakten speciaal voor de financiële diensten een frivole selectie.

 

  • Erfpacht: vrijstelling onroerende voorheffing

Lokale overheden zijn verplicht om onroerende voorheffing te betalen op inkomsten uit hun gronden en hun infrastructuur. Voor zover er sprake is van “improductiviteit” kan een lokaal bestuur een vrijstelling krijgen. Voor een erfpacht van gemeentelijke eigendommen aan vzw’s (waarbij deze laatste in ruil een vergoeding betalen) zou de Vlaamse belastingdienst oordelen dat die vrijstellingsgrond niet van toepassing is. Via deze link vindt u de volledige verduidelijking.

 

  • De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge evolueert. Op basis van de rekeningen en budgetten werden een resem geconsolideerde tabellen opgebouwd, waarvan u het detail via deze link kunt consulteren.

 

  • Omtrent het kadastraal inkomen

Ook het kadastraal inkomen kwam recent nog aan bod in het Vlaams Parlement, meer bepaald in de context van het aanwenden van het K.I. als grondslag voor andere belastingen. In welke gevallen kan het K.I. effectief als startpunt dienen – en in welke gevallen niet? Consulteer hier het antwoord.

 

  • De gemeentelijke saneringsbijdrage: stand van zaken 2018

De Vlaamse overheid stelde een overzicht op van de tarieven die in 2018 geheven werden voor de gemeentelijke saneringsbijdrage in het kader van de waterfactuur. Klik hier voor het volledige relaas.