Subsidies en ondersteuningsmaatregelen in de kijker

Subsidies en ondersteuningsmaatregelen in de kijker

Datum: vrijdag 19 april 2019

Author(s): Uitgeverij Vanden Broele

Ook in 2019 rust de Vlaamse overheid niet op haar lauweren wat het verder uitwerken van gerichte financiële incentives betreft. Onze redactie selecteerde enkele interessante pistes die voor lokale besturen rechtstreeks dan wel onrechtstreeks van belang kunnen zijn.

 

1. Bovenlokale cultuurwerking: project- en werkingssubsidies

De Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald het departement Cultuur, Jeugd en Media, voorziet voor lokale besturen projectsubsidies. Niet enkel gemeenten of OCMW’s komen in aanmerking, maar ook autonome gemeentebedrijven, verenigingen, stichtingen, feitelijke verenigingen én intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De werkingssubsidies blijven voorbehouden aan bovenlokale initiatieven door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Meer info vindt u op de website van het departement.

 

2. Vlaamse jeugdverenigingen – bijkomende toelage van de Vlaamse Gemeenschap

Ter vervanging van de vroegere provinciale subsidies voor de Vlaamse jeugdverenigingen voorziet de Vlaamse Gemeenschap een verderzetting van de financiële ondersteuning voor erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen voor informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen.

 

3. Vermindering verkooprecht en schenkbelasting

Het Agentschap onroerend erfgoed voorziet een subsidiëring in de vorm van een vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting. Gemeentebesturen, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen op die manier tegen gunstiger voorwaarden een beschermd monument verwerven. Het voordeel moet dan wel geïnvesteerd worden in het behoud van het beschermd monument.

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/verlaging-verkooprecht-en-schenkbelasting

Het Agentschap voegde trouwens ook een vermindering van de personenbelasting toe voor investeringen in de restauratie en het onderhoud van een beschermd monument.

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/vermindering-personenbelasting

 

4. WIFI4EU

De Europese Commissie bereidt andermaal een call voor in het kader van het project voor gratis WIFI in de EU. Vouchers van 15.000 euro zullen toegekend worden aan Europese gemeenten, wat moet toelaten om een gratis WIFI-netwerk uit te bouwen. Wie in aanmerking wil komen voor een voucher, schrijft zich in op het portaal van WIFI4EU. Meer dan 70% van de Belgische gemeenten registreerden zich al op die site om in aanmerking te komen voor Europese steun. Hoort uw gemeente daarbij?

Consulteer hier het overzicht van de reeds ingeschreven gemeenten.

 

5. Provinciale subsidies

Ook wat provinciale subsidies betreft, is er ook opnieuw wat beweging. Hieronder volgt een beknopt overzicht.

 

Oost-Vlaanderen

 • (Inrichting van een) onroerenderfgoeddepot

 • Werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed

 

Vlaams-Brabant

 • (Duurzame) Biodiversiteitsprojecten

 • Duurzame milieu- en klimaatprojecten

 • Evenementen faciliteitgemeenten

 • Flankerend onderwijsbeleid

 • (Opmaak) Hemelwaterplan

 • Lokaal woonbeleid – projecten

 • Natuurprojecten op school

 • Ondernemersvorming

 • Verwerving van gronden (biodiversiteit)

 • Waterpreventieve maatregelen

 • Wedstrijd onderwijs plus arbeidsmarkt

 

 

Op zoek naar een volledig overzicht van alle actuele subsidies voor lokale besturen? De Gids voor overheidssubsidies biedt u een onfeilbaar instrument om snel zicht te krijgen op welke steunmaatregelen voor uw bestuur binnen bereik zijn. FinConnect-abonnees kunnen de 380 subsidies eenvoudigweg consulteren via het FinConnect-platform.