Btw-maatregelen ingevolge de coronacrisis (update 14/04/2020)

Btw-maatregelen ingevolge de coronacrisis (update 14/04/2020)

Datum: dinsdag 14 april 2020

Author(s): Peter Raes

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.  Meer info op de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.  Deze steunmaatregelen waren niet voor alle btw-plichtigen, enkel voor zij die kunnen aantonen dat zij hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen).

Op 18 maart 2020 heeft de federale regering (bijkomende) maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor alle btw-plichtigen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Voor de btw gaat het om de volgende maatregelen:

  • Uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften;
  • Uitstel voor de betaling van de verschuldigde btw zoals die blijkt uit de periodieke btw-aangifte.

 

Uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften

 

De btw-aangifte van februari 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 maart 2020.  De uiterste indieningsdatum is verlengd naar 6 april 2020.

De btw-aangifte van maart 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 april 2020.  De uiterste indieningsdatum is verlengd naar 7 mei 2020.

De btw-aangifte van het eerste kwartaal 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 april 2020.  De uiterste indieningsdatum is verlengd naar 7 mei 2020.

Als de btw-plichtige een ‘starter’ is of als de btw-plichtige een vergunning voor maandelijkse teruggaaf heeft, kan hij ook van uitstel genieten, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

 

Uitstel voor het indienen van de intracommunautaire opgaven

 

De intracommunautaire opgave van februari 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 maart 2020.  De uiterlijke indieningsdatum is verlengd naar 6 april 2020.

De intracommunautaire opgave van maart 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 april 2020.  De uiterlijke indieningsdatum is verlengd naar 7 mei 2020.

 

De intracommunautaire opgave van het eerste kwartaal 2020 moet normaal ingediend worden uiterlijk 20 april 2020.  De uiterlijke indieningsdatum is verlengd naar 7 mei 2020.

 

Jaarlijkse opgave van btw-plichtige afnemers (jaarlijkse klantenlisting)

 

De jaarlijkse klantenlisting moet normaal ingediend worden uiterlijk 31 maart van het daaropvolgende jaar.

De jaarlijkse  klantenlisting van 2019 moet normaal ingediend worden uiterlijk 31 maart 2020.  Deze termijn wordt verlengd naar 30 april 2020.

 

Betaling van de btw verschuldigd met betrekking tot de periodieke btw-aangifte

 

De btw-plichtige krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor de aangiften van februari en maart 2020 en de aangifte van het eerste kwartaal 2020.

Betaling voor...

Termijn verlengd tot ...

Maandaangifte  - februari 2020

20 mei 2020

Maandaangifte  - maart 2020

20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

20 juni 2020

 

 

Update dinsdag 14/04/202

 

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april twee maanden automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

 

Btw

Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.
Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

 

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.