Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten (10/04/2020)

Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten (10/04/2020)

Datum: woensdag 15 april 2020

Author(s): Vlaamse Regering

Op 10 april 2020 publiceerde de Vlaamse Regering de omzendbrief betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten.

Met de circulaire richtte de regering zich tot de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen.

De Omzendbrief KB 2020/01 kunt u lezen op FinConnect.