Alle updates rond het coronavirus - Een overzicht (UPDATE 04/08/2020)

Alle updates rond het coronavirus - Een overzicht (UPDATE 04/08/2020)

Datum: dinsdag 4 augustus 2020

Author(s): Redactie FinConnect

Op FinConnect volgen we de acualiteit rond de coronacrisis op de voet en verzamelen we alle artikelen en nieuwsitems, afkomstig uit zowel eigen bronnen als verkregen via derden, die relevant kunnen zijn voor u en uw bestuur.

Om u het beste overzicht te kunnen bieden, lijsten we hieronder alle bijdragen op die momenteel op het platform terug te vinden zijn. Het overzicht wordt dagelijks aangevuld zodat u er steeds op kan terugvallen voor de laatste berichtgeving en tips.

 

Algemeen

25/03/2020 – Welke rechten en plichten spelen voor lokale besturen bij het afgelasten van geplande evenementen?

26/03/2020 – Tips van astronauten

06/04/2020 – COVID-19: Dienstverlening bij lokale besturen

24/07/2020 – COVID-19: Draaiboek voor lokale uitbraak

Belastingen en retributies

23/03/2020 – Gemeentebelastingen en retributies: COVID-19: De stemming en toepassing van belasting- en retributiereglementen of hun wijzigingen

26/03/2020 – GOEDE PRAKTIJK - Stad Antwerpen past regels rond LEZ en betalend parkeren aan naar aanleiding van coronavirus

04/04/2020 – Geeft de coronacrisis - na de recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep van Gent – de doodsteek aan de belasting op tweede verblijven van de gemeenten Knokke-Heist, Koksijde en De Panne?

07/04/2020 – Koninklijk besluit GAS-boetes niet-naleving coronamaatregelen gepubliceerd

14/04/2020 – COVID-19: Vermindering van de belastingdruk in crisistijd

20/04/2020 - COVID-19: Fiscaliteit – Herziening opcentiemen op de onroerende voor heffing (20/04/2020)

Btw

30/03/2020 – Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t.e.m. 3 april 2020

14/04/2020 – Btw-maatregelen ingevolge de coronacrisis

Financiën

20/03/2020 – Wat met dringende niet-voorziene uitgaven?

25/03/2020 – Wat met de meerjarenplannen van lokale besturen ingevolge de coronacrisis?

30/03/2020 – Debiteurenbeheer - Een aangepast debiteurenbeheer in een COVID-19-arena

30/03/2020 – Fiscale steunmaatregelen op lokaal niveau ingevolge de coronacrisis

10/04/2020 – Goede praktijk: Uittreksel uit het verslag aan de gemeenteraad van Geel in verband met COVID-19

30/04/2020 – Hoe robuust zijn coronavrije lokale meerjarenplannen?

07/05/2020 – Lokale steunmaatregelen mogen niet contraproductief zijn

03/07/2020 – COVID-19: versoepeling van de begrotingsregels voor 2020 en 2021 [WALLONIË]

06/07/2020 – Stad Gent heeft budgetwijziging 2020 klaar met extra uitgaven door corona

23/07/2020 – COVID-19: Van COVID-crisis naar Recovid-plan

04/08/2020 – COVID-19: Financiële gevolgen voor lokale besturen

Overheidsopdrachten

18/03/2020 – Kan de coronacrisis ervoor zorgen dat er uitzonderingen gemaakt mogen worden op de wetgeving overheidsopdrachten?

23/03/2020 – Overheidsopdrachten: FAQ's Vlaamse overheid met betrekking tot de coronacrisis

23/03/2020 – Overheidsopdrachten: Wat met vertragingsboetes, straffen of sancties tijdens de coronacrisis?

30/03/2020 – Overheidsopdrachten - Gevolgen van de coronacrisis voor reeds afgeleverde bestelbonnen

30/03/2020 – Overheidsopdrachten - Clausule voor gunningsteksten

06/04/2020 – Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie

09/04/2020 – COVID-19 en de verdere uitvoering van overheidsopdrachten

15/04/2020 – Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten

27/04/2020 – Overmacht omwille van COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten

Subsidies

27/03/2020 – Subsidies - Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

29/04/2020 – Projectsubsidie voor gemeenten ter compensatie van de kosten van kinderopvang tijdens de paasvakantie

15/05/2020 – Subsidies. Toolbox duurzame mobiliteit

02/06/2020 – 87,3 miljoen euro uit het noodfonds voor investeringen door lokale besturen in cultuur-, jeugd- en sportverenigingen

17/07/2020 – COVID-19: Coronasubsidies voor OCMW's en gemeenten: overzicht