Overmacht omwille van COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten

Overmacht omwille van COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten

Datum: maandag 27 april 2020

Author(s): Redactie FinConnect

Tijdens de coronacrisis komt het al eens voor dat de uitvoering van overheidsopdrachten eenzijdig wordt stopgezet door de opdrachtnemer of er beroep wordt gedaan op overmacht waardoor de opstart verstoord wordt.

Hoe ga je daar als lokaal bestuur mee om en wat zijn de mogelijkheden? Het Centraal bestuur van Burgemeester en Schepenen van Stad Geel formuleerde een besluit waarin wordt vastgesteld hoe op een rechtmatige manier wijzigingen aan te brengen aan een opdracht. Er wordt rekening gehouden met de verschillende situaties en elk mogelijk scenario (zes in totaal) wordt vergezeld een standaardbrief. Deze dienen ter voorbeeld en kunnen naar de eigen noden worden aangepast.

 

De Vlaamse Overheid publiceerde ook modelbrieven voor gevallen van hinder bij of stillegging van de uitvoering van overheidsopdrachten. Deze verschillen van de modellen van Stad Geel, maar kunnen u dus ook van hulp zijn. De modellen kunt u via deze link downloaden.