Subsidies. Toolbox duurzame mobiliteit.

Subsidies. Toolbox duurzame mobiliteit.

Datum: vrijdag 15 mei 2020

Author(s): Vlaamse Overheid,Redactie FinConnect

De Vlaamse overheid stelt een Toolbox duurzame mobiliteit voor, waarmee ze lokale overheden wil inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen. De crisis vormt immers een uitgelezen kans om nog meer in te zetten op duurzame mobiliteit.

nkele interessante maatregelen voor gemeenten uitgelicht:

 1. Oproep voor subsidies exit-strategie duurzame modi voor gemeentewegen
  1. Subsidie van maximaal de helft van de kosten van de projectuitvoering met een maximum van 7.000 euro
  2. Doelgroep: gemeenten in Vlaanderen
  3. Meer info
 2. Procedure tot aanvraag van (tijdelijke) maatregelen op gewestwegen
  1. Het Agentschap Wegen en Verkeer draagt de kosten voor deze werken tot maximaal 3.000 euro per gemeente
  2. Doelgroep: gemeenten in Vlaanderen
  3. Meer info
 3. Stickers voor verkeerslichten
  1. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt stickers ter beschikking van lokale overheden
  2. Doelgroep: gemeenten in Vlaanderen
  3. Meer info
 4. Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen
  1. Eén subsidieaanvraag per kalenderjaar voor maximaal 10 schoolomgevingen, voor maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving
  2. Doelgroep: gemeenten in Vlaanderen
  3. Meer info

Meer info is te vinden op de webpagina Toolbox duurzame mobiliteit.