COVID-19: versoepeling van de begrotingsregels voor 2020 en 2021 [WALLONIË]

COVID-19: versoepeling van de begrotingsregels voor 2020 en 2021 [WALLONIË]

Datum: vrijdag 3 juli 2020

Author(s): Uitgeverij Vanden Broele

Opmerking: onderstaand artikel en de regeling die erin besproken wordt, heeft enkel betrekking op Wallonië

De COVID-19-crisis heeft grote structurele en conjuncturele gevolgen voor de gemeentefinanciën. Om de gemeenten te steunen bij hun financieel beheer, is een besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten aangenomen dat een begrotingstekort op het eigenlijke werkingsjaar toestaat voor de jaren 2020 en 2021.

Wat betekent dit concreet?

  1. De gemeenten mogen het eigenlijke werkingsjaar afsluiten met een tekort op de begroting. Dit tekort moet uitdrukkelijk voortvloeien uit de impact van de COVID-19-crisis en bedraagt maximaal 3 % van de gewone uitgaven in 2020 en maximaal 5 % in 2021.
  2. Gemeenten die er niet in slagen een globaal evenwicht voor te leggen voor de gewone dienst tijdens de boekjaren 2020 en 2021 wegens de impact van de crisis, kunnen een lening van maximaal 10 jaar aanvragen bij het CRAC, het gewestelijk hulpcentrum voor de gemeenten.
  3. In de loop van de boekjaren 2020 en 2021 kunnen de fondsen van de gewone reserves worden teruggeboekt naar het eigenlijke werkingsjaar van de gewone dienst voor het bedrag van het toegestane tekort.
  4. Tijdens de boekjaren 2020 en 2021 kunnen de gemeenten de specifieke uitgaven voor de relance die rechtstreeks verband houden met de sanitaire crisis, geboekt op de gewone dienst, via een lening financieren. De duur van die lening bedraagt maximaal 20 jaar.

Dit besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten kunt u raadplegen op door op de onderstaande link te klikken (Franstalige versie).


Related content