UPDATE: Overheidsopdrachten van lokale besturen

UPDATE: Overheidsopdrachten van lokale besturen

Datum: vrijdag 9 april 2021

Author(s): Redactie FinConnect

Hét basiswerk rond overheidsopdrachten krijgt een update. 

Naast de vele actualisaties werden een aantal belangrijke zaken toegevoegd:

  • een volledig nieuw hoofdstuk rond motivering, informatie en rechtsmiddelen dat in detail beschrijft in welke gevallen een gemotiveerde beslissing moet worden genomen, en wat deze moet bevatten;
  • een nieuw, en onvermijdelijk, deel rond de impact van corona op de regelgeving overheidsopdrachten; en
  • een compleet nieuw en zeer praktisch deel met 26 modelbesluiten voor zowel openbare en niet-openbare procedures als mededingingsprocedures met onderhandeling en onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking.

De nieuwe editie van 'Overheidsopdrachten van lokale besturen' verschijnt op papier in mei 2021 en kan hier besteld worden. Voor abonnees is de nieuwe editie nu al te raadplegen op FinConnect.