Nieuwe praktijkcase overheidsopdrachten op FinConnect

Nieuwe praktijkcase overheidsopdrachten op FinConnect

Datum: dinsdag 18 januari 2022

Author(s): Marc De Caster

We voegden een nieuwe praktijkcase overheidsopdrachten toe over de vraag wat er moet gebeuren met raamovereenkomsten in geval van fusie van gemeenten.

Abonnees van FinConnect > Overheidsopdrachten kunnen de praktijkcase hier raadplegen.