Mogen gemeentebelastingen en retributies jaarlijks geïndexeerd worden?

Mogen gemeentebelastingen en retributies jaarlijks geïndexeerd worden?

Datum: dinsdag 5 juli 2022

Author(s): Redactie FinConnect

In deze financieel moeilijke tijden voor lokale besturen kunnen de inkomsten via gemeentebelastingen en retributies mogelijk enig soelaas brengen. Het is dan ook interessant om te weten of de tarieven gekoppeld mogen worden aan het indexcijfer. En hoe dit dan moet gebeuren. Auteur Joris Matthys schreef er een praktijkcase over, waarin deze vragen worden beantwoord.