Nieuwe principiële wijziging van het Decreet over het lokaal bestuur nu definitief op komst

Nieuwe principiële wijziging van het Decreet over het lokaal bestuur nu definitief op komst

Datum: maandag 11 juli 2022

Author(s): Redactie FinConnect

De Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, VVSG, Exello.net, Vlofin en Zorgnet-Icuro gaven hun advies over de voorgenomen wijzigingen aan het Decreet over het lokaal bestuur. Ook werd er onderhandeld met de sociale partners. Op basis van de adviezen en onderhandelingen brengt de Vlaamse Regering opnieuw principiële wijzigingen aan het Decreet over het lokaal bestuur aan.

Welke wijzigingen mogen we verwachten?

  • Optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen;
  • Inhoudelijke verbeteringen voor wat betreft de organisatie en werking van lokale besturen, het statuut van hun mandatarissen, het personeel en de lokale financiën;
  • Verduidelijking toezicht op de politiezones;
  • Mogelijkheid om districten te vormen, gelijktijdig met de vrijwillige samenvoeging van gemeenten;
  • Initiatiefase van een volksraadpleging kan, naast de bestaande analoge regeling, via een digitaal traject verlopen.

Huidige stand van zaken: er werd een voorontwerp van wijzigingsdecreet goedgekeurd waarvoor nu het advies van de Raad van State wordt ingewonnen.

Bron: Beslissingen ministerraad Vlaamse Regering van 8 juli 2022