Praktijkcase overheidsopdrachten: publicatie- en informatieplicht

Praktijkcase overheidsopdrachten: publicatie- en informatieplicht

Datum: woensdag 27 juli 2022

Author(s): Marc De Caster

Wat (en wanneer) moet je in een tweefasige procedure - in casu de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling - publiceren? Wanneer kan er rechtstreeks onderhandeld worden met de geselecteerde deelnemers? En, welke informatieplicht rust op de aanbestedende overheid? Ontdek het hier.