Highlights

donderdag 6 februari 2020 Snelgids toepassingsgebied Wetboek Invordering
Snelgids toepassingsgebied Wetboek Invordering We voegden een "Snelgids toepassingsgebied Wetboek Invordering" toe aan onze databank FinConnect. Met de snelgids kan u makkelijk de link leggen tussen inhoudelijke topics met betrekking tot invordering, de (oude) bepalingen (van het WIB) en de nieuwe bepalingen die van toepassing zijn ... Lees verder
woensdag 5 februari 2020 Net verschenen: Finzine 27
Net verschenen: Finzine 27 Op 30 december 2019 verscheen een programmadecreet waardoor artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen werd gewijzigd. De nieuwe bepaling trad vliegensvlug in werking, namelijk vanaf 1 januari... Lees verder
zaterdag 11 januari 2020 Winnaars gratis deelname studiedag “Evoluties & Trends in gemeentebelastingen en retributies”
Winnaars gratis deelname studiedag “Evoluties & Trends in gemeentebelastingen en retributies” Eind december lanceerden we een enquête om te peilen naar de wijzigingen die besturen het afgelopen jaar doorgevoerd hebben met betrekking tot hun belastingen en retributies. Uit de inzendingen werden 2 deelnemers uitgeloot die gratis mogen deelnemen aan de opleiding “Evoluties & ... Lees verder
vrijdag 10 januari 2020 Het belang van een uitgekiende strategie
Het belang van een uitgekiende strategie In lijn van de nieuwe meerjarenplannen benadrukt Stijn Lombaert in zijn vijfdelige reeks artikelen het belang van een goed uitgewerkte strategie voor de lokale besturen. Telkens spit hij de opbouw van een resultaatgericht managementbeleid dieper uit . In het derde artikel neemt hij het personeel... Lees verder
vrijdag 10 januari 2020 Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen
Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen Overheidsopdrachten zijn een complexe en breedvoerige materie. Met de 'Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen' veschaft Marc De Caster u de basisbeginselen ervan op een behapbare manier. Deze publicatie is bedoeld als een eerste kennismaking met de materie. Mensen die in hu... Lees verder
vrijdag 3 januari 2020 UPDATE INVORDERING GEMEENTEBELASTINGEN!
UPDATE INVORDERING GEMEENTEBELASTINGEN! Op 30 december 2019 verscheen in het Staatsblad het “Programmadecreet bij de begroting 2020” van 20 december 2019. Dit programmadecreet (art. 29) wijzigt het artikel 11 van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en... Lees verder
donderdag 19 december 2019 De tweede reeks "Skills voor de financiële dienst" start vanaf 4 februari 2020!
De tweede reeks "Skills voor de financiële dienst" start vanaf 4 februari 2020! Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus is de financiële dienst een steeds sterkere (ondersteunende) rol gaan spelen bij lokale besturen. Om die rol ten volle waar te maken moet de dienst op een hoog niveau kunnen presteren. Als medewerker van de financiële dienst krijgt u d... Lees verder
donderdag 12 december 2019 Rapporteren: dubbelinterview met Toon Van Laere en Johan Peeters
Rapporteren: dubbelinterview met Toon Van Laere en Johan Peeters Sinds de invoering van de beleids- en beheerscyclus heeft rapportering aan belang gewonnen. Met de invoering van BBC 2020 krijgt rapportering een nog prominentere rol. Besturen genieten meer vrijheid, waardoor een goede rapportering onontbeerlijk is voor de managementteams om de planning goed te ... Lees verder
donderdag 12 december 2019 Meest gelezen artikelen van 2019
Meest gelezen artikelen van 2019 Wat gaat een jaar toch vlug voorbij! We staan voor de poort van 2020 en kijken vol verwachting uit naar wat komen gaat. Maar het einde van het jaar is traditioneel ook een moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Via de FinConnect-nieuwsbrieven hebben we... Lees verder
woensdag 4 december 2019 Overheidsopdrachten - Drempelbedragen 2020-2021
Overheidsopdrachten - Drempelbedragen 2020-2021 De Europese Commissie heeft bij gedelegeerde verordening 2019/1828 van 30 oktober 2019 de Richtlijn 2014/24/EU gewijzigd wat betreft de drempels voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken en prijsvragen (klassieke sectoren). Ze is terug te vinden in het Publicatieblad van de Eur... Lees verder