Highlights

maandag 6 april 2020 COVID-19: Dienstverlening bij lokale besturen (update 02/04/2020)
COVID-19: Dienstverlening bij lokale besturen (update 02/04/2020) Er bestaat veel onduidelijkheid bij de lokale besturen over de vraag in welke mate zij de dienstverlening verder moeten verzekeren, gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van het bestrijden van de crisis door het coronavirus COVID-19. Uit het ministe... Lees verder
maandag 6 april 2020 Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie
Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie In de huidige Covid‐19-crisis zijn snelle en slimme oplossingen en flexibiliteit vereist om een oplossing te vinden voor de enorme toename van de vraag naar vergelijkbare goederen en diensten terwijl bepaalde toeleveringsketens zijn verstoord. De Europese commissie geeft daarom een aantal richts... Lees verder
zaterdag 4 april 2020 Geeft de coronacrisis - na de recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep van Gent – de doodsteek aan de belasting op tweede verblijven van de gemeenten Knokke-Heist, Koksijde en De Panne? (04/04/2020)
Geeft de coronacrisis - na de recente arresten van het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep van Gent – de doodsteek aan de belasting op tweede verblijven van de gemeenten Knokke-Heist, Koksijde en De Panne? (04/04/2020) De belasting op tweede verblijven wordt doorgaans gebruikt als een compenserende heffing ten aanzien van de algemene gemeentebelasting op de personenbelasting die door de eigen inwoners van de gemeente wordt betaald. Wie niet in het bevolkingsregister van de gemeente is ingeschreven, wordt er im... Lees verder
maandag 30 maart 2020 Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t.e.m. 3 april 2020 (30/03/2020)
Btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend t.e.m. 3 april 2020 (30/03/2020) Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-... Lees verder
maandag 30 maart 2020 Overheidsopdrachten - Clausule voor gunningsteksten (30/03/2020)
Overheidsopdrachten - Clausule voor gunningsteksten (30/03/2020) Naar aanleiding van de coronacrisis kunnen lokale besturen overwegen om een extra exoneratieclausule op te nemen in hun gunningsteksten waarmee nieuwe schadevergoedingen worden vermeden (gebaseerd op de clausule die stad Antwerpen gebruikt):   “De aanbesteder is niet aansprakelijk vo... Lees verder
maandag 30 maart 2020 Overheidsopdrachten - Gevolgen van de coronacrisis voor reeds afgeleverde bestelbonnen (30/03/2020)
Overheidsopdrachten - Gevolgen van de coronacrisis voor reeds afgeleverde bestelbonnen (30/03/2020) We gaan uit van de hypothese dat de bestelbon al ‘betekend’ was (de overeenkomst gesloten was) vooraleer de overheid maatregelen inzake corona nam of verscherpte. Voor elke contractpartij geldt dan het in de regelgeving bepaalde kader omtrent onvoorzienbare omstandigheden die bij het... Lees verder
maandag 30 maart 2020 Fiscale steunmaatregelen op lokaal niveau ingevolge de coronacrisis (30/03/2020)
Fiscale steunmaatregelen op lokaal niveau ingevolge de coronacrisis (30/03/2020) De Vlaamse Regering heeft de lokale besturen opgeroepen om hun belastingreglementen te herzien en een aantal kleine belastingen/retributies (al dan niet tijdelijk) te schrappen zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waar... Lees verder
maandag 30 maart 2020 Debiteurenbeheer - Een aangepast debiteurenbeheer in een COVID-19-arena
Debiteurenbeheer - Een aangepast debiteurenbeheer in een COVID-19-arena De Nationale Veiligheidsraad kondigde opeenvolgend op 12, 17 en 27 maart 2020 tal van strikte veiligheidsmaatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus actief tegen te gaan. Deze maatregelen hebben heel wat nefaste gevolgen voor de nationale economie in het algemeen en dus ... Lees verder
vrijdag 27 maart 2020 Subsidies - Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen (27/03/2020)
Subsidies - Koning Boudewijnstichting richt Fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen (27/03/2020) Persbericht van de Koning Boudewijnstichting. Wij zijn allen getroffen door de epidemie van COVID-19. Geconfronteerd met de huidige gezondheidscrisis richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’, op ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentië... Lees verder
donderdag 26 maart 2020 Tips van astronauten (26/03/2020 - aangepast op 28/03/2020)
Tips van astronauten (26/03/2020 - aangepast op 28/03/2020) De Amerikaanse astronaut Scott Kelly bracht bijna 1 jaar door in het International RuimteStation (ISS). De ruimtes daar zijn kleiner dan in de meeste van onze woningen en bovendien is er een bijkomend nadeel: even een frisse neus halen buiten is er onmogelijk. Via een artikel in The New York Time... Lees verder