Highlights

dinsdag 2 juni 2020 87,3 miljoen euro uit het noodfonds voor investeringen door lokale besturen in cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.
87,3 miljoen euro uit het noodfonds voor investeringen door lokale besturen in cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. In een persbericht van 2 juni 2020 laat viceminister-president van de Vlaamse regering, Bart Somers, weten dat de Vlaamse regering beslist heeft over een noodfonds van 300 miljoen euro, waarvan 87,3 miljoen euro rechtstreeks naar Vlaamse lokale besturen gaat, die hiermee de cultuur-, jeugd- en sp... Lees verder
vrijdag 15 mei 2020 Subsidies. Toolbox duurzame mobiliteit.
Subsidies. Toolbox duurzame mobiliteit. De Vlaamse overheid stelt een Toolbox duurzame mobiliteit voor, waarmee ze lokale overheden wil inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen. De crisis vormt immers een uitgelezen kans om nog meer in te z... Lees verder
donderdag 14 mei 2020 Alle updates rond het coronavirus - Een overzicht (UPDATE 14/05/2020)
Alle updates rond het coronavirus - Een overzicht (UPDATE 14/05/2020) Op FinConnect volgen we de acualiteit rond de coronacrisis op de voet en verzamelen we alle artikelen en nieuwsitems, afkomstig uit zowel eigen bronnen als verkregen via derden, die relevant kunnen zijn voor u en uw bestuur. Om u het beste overzicht te kunnen bieden, lijsten we hierond... Lees verder
donderdag 7 mei 2020 Lokale steunmaatregelen mogen niet contraproductief zijn
Lokale steunmaatregelen mogen niet contraproductief zijn Sinds het begin van de coronacrisis werden door de overheid heel wat steunmaatregelen genomen. Steunmaatregelen zijn nodig om de crisisperiode economisch te kunnen overbruggen. Maar er hangt ook een financieel risico aan vast. Steunmaatregelen kunnen immers fraudegevoelig zijn. Cies Gysen, Bert ... Lees verder
donderdag 30 april 2020 Hoe robuust zijn coronavrije lokale meerjarenplannen? (30/04/2020)
Hoe robuust zijn coronavrije lokale meerjarenplannen? (30/04/2020) Kort nadat overal in Vlaanderen de lokale besturen hun meerjarenplan 2020-2025 hadden goedgekeurd, sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe. Betekent dit dat gemeenten en OCMW’s maar beter helemaal opnieuw beginnen, of zal het zo’n vaart niet lopen? Jan Leroy brengt de belangrijkst... Lees verder
woensdag 29 april 2020 Nieuw op FinConnect: Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies (UPDATE: bestellen)
Nieuw op FinConnect: Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies (UPDATE: bestellen) De inning van belastingen en retributies is het eindpunt van een vrij formele en lange weg. Zo moeten er vele procedures in acht gehouden worden; ook weerstand van de burger komt niet gering voor.  Hoe bewaren we het overzicht? De nieuwe publicatie 'Eerste hulp bij lokale en p... Lees verder
woensdag 29 april 2020 Projectsubsidie voor gemeenten ter compensatie van de kosten van kinderopvang tijdens de paasvakantie (29/04/2020)
Projectsubsidie voor gemeenten ter compensatie van de kosten van kinderopvang tijdens de paasvakantie (29/04/2020) Heeft uw gemeente ook recht op een projectsubsidie ter compensatie van de kosten van kinderopvang tijdens de paasvakantie? Op 29 april 2020 verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten k... Lees verder
maandag 27 april 2020 Overmacht omwille van COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten
Overmacht omwille van COVID-19 en de uitvoering van overheidsopdrachten Tijdens de coronacrisis komt het al eens voor dat de uitvoering van overheidsopdrachten eenzijdig wordt stopgezet door de opdrachtnemer of er beroep wordt gedaan op overmacht waardoor de opstart verstoord wordt. Hoe ga je daar als lokaal bestuur mee om en wat zijn de mogelijkheden? Het Centraal ... Lees verder
dinsdag 21 april 2020 COVID-19: Herziening opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) (20/04/2020)
COVID-19: Herziening opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) (20/04/2020) 1.Nieuwsbriefbericht ABB dd. 20/04/2020   De gemeenten kunnen hun opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) voor het aanslagjaar 2020 nog herzien. Daarmee kunnen ze fiscaal tegemoetkomen aan belastingplichtigen of bepaalde categorieën van belastingplichtigen die het financieel mo... Lees verder
woensdag 15 april 2020 Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten (10/04/2020)
Omzendbrief KB 2020/01 betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten (10/04/2020) Op 10 april 2020 publiceerde de Vlaamse Regering de omzendbrief betreffende de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten. Met de circulaire richtte de regering zich tot de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbestu... Lees verder