Highlights

donderdag 24 september 2020 Ministeriële omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025
Ministeriële omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 Momenteel is de aanpassing van de meerjarenplannen bij de lokale besturen het agendapunt bij uitstek en zeker onder invloed van de coronacrisis brengt deze nieuwe uitdagingen met zich mee: veel nieuwe maatregelen werden al getroffen om de impact van de crisis op het beleid en de financi... Lees verder
dinsdag 22 september 2020 Kwaliteitsanalyses MJP 2020-2025
Kwaliteitsanalyses MJP 2020-2025 Sinds het boekjaar 2020 is BBC 2.0 van toepassing. BBC was vooral opgezet met de bedoeling dat de beleidsrapporten van ieder lokaal bestuur, het meerjarenplan en de jaarrekening, kwaliteitsvolle sturingsinstrumenten mogen zijn die het voorwerp kunnen uitmaken van een zinvol publiek debat. De rec... Lees verder
dinsdag 15 september 2020 Gratis Webinar Subsidies voor fietsinfrastructuur voor lokale besturen
Gratis Webinar Subsidies voor fietsinfrastructuur voor lokale besturen COVID-19 heeft ons in een economische en maatschappelijke crisis gestort, maar er zijn ook positieve effecten. Zo wordt er op vandaag veel meer gefietst. Maar kunnen we deze goede gewoonte ook aanhouden? Gemeentebesturen kunnen zeker en vast helpen door te voorzien in goede fietsinfrastructuur. B... Lees verder
dinsdag 8 september 2020 Nieuwe financieel directeurs voor Leuven en Mechelen
Nieuwe financieel directeurs voor Leuven en Mechelen Voor Anne Minsart en Katia Van Campenhout, tijdlang de financieel directeurs van de besturen Mol en Zaventem, was het een drukke periode. Anne maakte op 14 september de overstap van Mol naar de centrumstad Leuven; binnenkort maakt Katia een gelijke beweging van Zaventem naar M... Lees verder
dinsdag 8 september 2020 Inzetten op subsidies is meer dan enkel “subsidiewerving”
Inzetten op subsidies is meer dan enkel “subsidiewerving” Sinds 2016 valt Turnhout terug op een nieuwe, meer actieve, werkwijze op het vlak van subsidies. In deze bijdrage licht Katrijn Raeymaekers, de adviseur Strategie & Beleid van Turnhout toe hoe het lokaal bestuur inzet op subsidies. Meer weten over subsidies? Bezoek zeker subsidiemanager.be.&... Lees verder
dinsdag 8 september 2020 De dwanguitvoering anno 2020
De dwanguitvoering anno 2020 Niets zo vervelend voor een bestuur als belastingen en retributies die niet worden betaald. Gelukkig beschikt de financieel directeur over de nodige tools om (vrij eenvoudig) tot gedwongen invordering te kunnen overgaan. In deze bijdrage staan Bart Engelen en Sarah De Braekeleer stil bij de midd... Lees verder
dinsdag 8 september 2020 Hoe kan een bestuur de verjaring van niet-fiscale vorderingen stuiten?
Hoe kan een bestuur de verjaring van niet-fiscale vorderingen stuiten? Soms is het nodig dat de verjaringstermijn van een niet-fiscale vordering gestuit wordt. Het is echter niet altijd even duidelijk hoe die stuiting moet verlopen en aan welke voorwaarden de procedure onderhevig is. Daarom voorziet Anne Minsart in een sluitend antwoord dat de onduidelijkheden voor... Lees verder
dinsdag 8 september 2020 FAQ: Belasting op masten & pylonen
FAQ: Belasting op masten & pylonen Abonnees die met een complexe vraag worstelen, kunnen deze steeds doorsturen naar FinConnect waarop die wordt voorgelegd aan een gespecialiseerde redactie. Zo werd ook deze vraag over wat de benaming ‘masten en pylonen voor louter recreatief gebruik’ precies behelst door Bart Engelen... Lees verder
woensdag 2 september 2020 Arrest van het Hof van beroep van Gent dd. 05.05.2020
Arrest van het Hof van beroep van Gent dd. 05.05.2020 Op 5 oktober 2016 werd aan de appellant een correctieopgave verstuurd voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2015, waarin de administratie aangaf dat de stad Kortrijk niet gerechtigd was op een recht op aftrek van btw (verschuldigd op de werken in onroerende staat) betreffende Bistro ... Lees verder
woensdag 2 september 2020 Regionale vooruitzichten tot 2025: Een sterk maar gedeeltelijk economisch herstel in de drie gewesten na de recessie van 2020
Regionale vooruitzichten tot 2025: Een sterk maar gedeeltelijk economisch herstel in de drie gewesten na de recessie van 2020 Als gevolg van de coronacrisis zou de Belgische economie haar grootste recessie kennen sinds de Tweede Wereldoorlog. De schok, die uit een niet-economische oorsprong voortspruit, heeft zich op vrijwel alle sectoren doen voelen. De vraag is nu hoe het herstel zal verlopen en hoeveel tijd hierover... Lees verder