Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en
studiedagen, ... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.

Nieuws

donderdag 9 september 2021 Verlaagd btw-tarief 6% op schoolgebouwen: fiscus laat handrem opnieuw los
Verlaagd btw-tarief 6% op schoolgebouwen: fiscus laat handrem opnieuw los In het verleden bleek dat de standpunten van de Minister van Financiën inzake de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor schoolgebouwen het multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur, dat op Vlaams niveau hoog in het vaandel wordt gedragen, weleens zou kunnen dwarsbomen en in grot... Lees verder
donderdag 9 september 2021 Opleiding in de kijker: Actualia btw en lokale besturen
Opleiding in de kijker: Actualia btw en lokale besturen De praktische toepassing van de btw-regels blijft in beweging ingevolge de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, de Belgische rechtbanken en Hoven, de circulaires van de Administratie en de beslissingen van de Rulingdienst. Deze hebben allemaal impact op de toepassing van de regelgeving ... Lees verder
woensdag 8 september 2021 Trends en evoluties inzake het bewijs van de bekendmaking van belastingreglementen
Trends en evoluties inzake het bewijs van de bekendmaking van belastingreglementen De goedkeuring van een belastingreglement door de gemeenteraad is een constitutief element om de norm in werking te laten treden, net als de publicatie ervan. Ook de bekendmaking is dus vereist opdat de gemeente zich op een belastingreglement kan beroepen. Een niet bekendgemaakt belastingreg... Lees verder
woensdag 8 september 2021 Vaak gehanteerde vastgoedcontracten voor openbare besturen
Vaak gehanteerde vastgoedcontracten voor openbare besturen Lokale besturen beschikken vaak over een groot patrimonium. Bij het afsluiten van overeenkomsten rond vastgoed is het lokaal bestuur onderworpen aan regelgeving. Er moet bijvoorbeeld voldaan worden aan een aantal basisbeginselen waarbij een correcte definiëring van basisbegrippen, zoals ope... Lees verder
dinsdag 7 september 2021 Economische impact van de coronacrisis, milieubepalingen en de klimaatverandering op de beschikbaarheid van goederen en grondstoffen
Economische impact van de coronacrisis, milieubepalingen en de klimaatverandering op de beschikbaarheid van goederen en grondstoffen Gedurende de laatste maanden wordt de grote impact van onder meer de Covid-19-pandemie, bepalingen op vlak van milieu en klimaat en schaarste van goederen en grondstoffen op de economie duidelijk, zowel omtrent productie- en leveringstermijnen als omtrent prijsimplicaties. Naast de ‘directe... Lees verder
dinsdag 7 september 2021 Beperking van het toepassingsgebied van artikel 44§2bis WBTW
Beperking van het toepassingsgebied van artikel 44§2bis WBTW Een zelfstandige groepering van personen, vaak kostendelende vereniging genoemd, is een permanente belangengemeenschap bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen en is bedoeld om beheers- en exploitatiekosten te verminderen. Als aan de voorwaarden van artikel 44§2bis WBTW voldaa... Lees verder
maandag 6 september 2021 Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten?
Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten? Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein” te worden aangemerkt, lijkt de fiscus deze voordelen nu aan autonome gemeentebedrijven te ontzegge... Lees verder
maandag 6 september 2021 Excelirium 9 - Tips and tricks in Excel
Excelirium 9 - Tips and tricks in Excel Excel is een handige tool omdat ze een grote last van je schouders kan nemen en je dus veel tijd kan besparen. In deze negende aflevering van Excelirium legt Dieter Descamps enkele manieren uit om bepaalde acties die normaal redelijk wat handmatig werk kosten, nu op te lossen met een enkele ... Lees verder
zondag 5 september 2021 9% van bevolking leeft in huishouden met inkomen onder armoededrempel
9% van bevolking leeft in huishouden met inkomen onder armoededrempel Iets minder dan 1 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest leefde volgens de EU-SILC-enquête van 2020 in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel. Dat komt overeen met ongeveer 610.000 personen. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkome... Lees verder
vrijdag 3 september 2021 Toelage voedselhulp via de OCMW’s nu ook mogelijk voor de periode juli - december 2021
Toelage voedselhulp via de OCMW’s nu ook mogelijk voor de periode juli - december 2021 Op 30 juni 2021 is de toelageperiode afgelopen voor de voedselhulp die OCMW’s sinds de aanvang van de coronacrisis konden toekennen aan de meest hulpbehoevende personen. Dat betekent niet dat de nood aan deze basisvorm van hulpverlening van de baan is. Daarom heeft de regering 2 miljoen eur... Lees verder