Beperking van het toepassingsgebied van artikel 44§2bis WBTW

Beperking van het toepassingsgebied van artikel 44§2bis WBTW

Datum: dinsdag 7 september 2021

Author(s): Peter Raes

Een zelfstandige groepering van personen, vaak kostendelende vereniging genoemd, is een permanente belangengemeenschap bestaande uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen en is bedoeld om beheers- en exploitatiekosten te verminderen. Als aan de voorwaarden van artikel 44§2bis WBTW voldaan is, moet een kostendelende vereniging geen btw aan te rekenen op de diensten die ze voor haar leden verricht.

Lees het volledige artikel >


Related content