Trends en evoluties inzake het bewijs van de bekendmaking van belastingreglementen

Trends en evoluties inzake het bewijs van de bekendmaking van belastingreglementen

Datum: woensdag 8 september 2021

Author(s): Bart Engelen

De goedkeuring van een belastingreglement door de gemeenteraad is een constitutief element om de norm in werking te laten treden, net als de publicatie ervan. Ook de bekendmaking is dus vereist opdat de gemeente zich op een belastingreglement kan beroepen. Een niet bekendgemaakt belastingreglement is niet verbindend voor de bestuurden en kan voor hen geen verplichtingen doen ontstaan. De modaliteiten waaraan een bekendmaking moet voldoen zijn op gewestelijk niveau bepaald.

Lees het artikel >


Related content