Thema's FinConnect > All-in

Thema's die FinConnect > All-in centraal staan

Rubrieken

 • Aanpassing meerjarenplan
 • Actie
 • Actieplan
 • Audit
 • Autofinancieringsmarge
 • Beheersrapport
 • Belastingen
 • Beleidsdoelstelling
 • Beleidsdomein
 • Beleidsitem
 • Beleidsrapport
 • Beleidsveld
 • Bestelbon
 • Betaling
 • Betalingen
 • Bewindvoering
 • Boekhouding
 • Boeking
 • Budget
 • Budgethouder
 • Budgethouderschap
 • Collectieve schuldenregeling
 • Continuïteit ondernemingen
 • Contract
 • Dossier
 • Effect
 • Entiteiten financiële vaste activa
 • Erfopvolging
 • Erkende erediensten
 • Factuur
 • Faillissement
 • Financieel beheerder
 • Financieel doelstellingenplan (M1)
 • Financieel risico
 • Financiële nota
 • Financiële schuld
 • Financiën en financieel management
 • Fiscaliteit
 • Gemeentedecreet
 • Gemeentefinancien
 • Gerechtelijk akkoord
 • Handtekening
 • Inkomsten
 • Interne organisatie
 • Jaarrekening
 • Kredieten
 • Missie
 • Motivering
 • Niet-fiscale schulden
 • Nieuwe Gemeentewet
 • OCMW-decreet
 • OCMW-wet
 • Omgevingsanalyse
 • Onroerend goed
 • Ontbinding
 • Overheidsopdrachten
 • Planlastvermindering
 • Prioritaire beleidsdoelstelling
 • Procesmanagement
 • Provinciedecreet
 • Provisie
 • Raming ontvangsten
 • Raming uitgaven
 • Regelmatigheid
 • Retributies
 • Staat financieel evenwicht (M2)
 • Strategisch management
 • Strategische meerjarenplanning
 • Strategische nota
 • Toelichting meerjarenplan
 • Uitgaven
 • Vennootschap
 • Vereffening
 • Visie
 • Voorafgaand visum
 • Wettigheid
 • WIB

Het totaalplaatje

U zoekt een compleet kennis- en informatieaanbod omtrent financieel management?
 

Groene Reeks

Dankzij hun praktische toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn de naslagwerken van deze boekenreeks niet meer weg te denken uit de boekenkasten van de gemeentelijke financiële diensten. Ook voor de financieel directeurs vormen ze al jaren onmisbaar leesvoer. 

Opleidingen

Praktijkgerichte basisopleidingen bieden nieuwe medewerkers een leerrijke kennismaking tot alle facetten van het lokale financiële management. Diepgravende studiedagen laten de ervaren collega's dan weer toe hun kennis efficiënt bij te schaven.

FinConnect

FinConnect bevat alle noodzakelijke informatie voor de financiële diensten van de gemeenten, in combinatie met de meest recente en innovatieve mogelijkheden om hier toegang toe te krijgen. Op maat van uw dienst kunt u niet alleen kiezen voor een all-inpakket, maar ook voor: