Thema's FinConnect > Financiën

Thema's die FinConnect > Financiën centraal staan

Rubrieken

 • Belastingen
 • Bestelbon
 • Betaling
 • Betalingen
 • Bewindvoering
 • Boeking
 • Budgethouder
 • Collectieve schuldenregeling
 • Continuïteit ondernemingen
 • Contract
 • Dossier
 • Erfopvolging
 • Factuur
 • Faillissement
 • Financieel beheerder
 • Gemeentedecreet
 • Gemeentefinancien
 • Gerechtelijk akkoord
 • Handtekening
 • Inkomsten
 • Kredieten
 • Motivering
 • Niet-fiscale schulden
 • Nieuwe Gemeentewet
 • OCMW-decreet
 • OCMW-wet
 • Onroerend goed
 • Ontbinding
 • Overheidsopdrachten
 • Provinciedecreet
 • Provisie
 • Regelmatigheid
 • Retributies
 • Uitgaven
 • Vennootschap
 • Vereffening
 • Voorafgaand visum
 • Wettigheid

Het totaalplaatje

U zoekt een compleet kennis- en informatieaanbod omtrent financieel management?
 

Groene Reeks

Dankzij hun praktische toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid zijn de naslagwerken van deze boekenreeks niet meer weg te denken uit de dagelijkse werking van de gemeentelijke financiële diensten. U kunt ze allemaal raadplegen in FinConnect. Liever (ook) een gedrukte editie?

Ontdek de beschikbare titels op www.vandenbroele.be

Opleidingen & E-learning

Praktijkgerichte basisopleidingen bieden nieuwe medewerkers een leerrijke kennismaking tot alle facetten van het lokale financiële management.

Diepgravende studiedagen laten de ervaren collega's dan weer toe hun kennis efficiënt bij te schaven.

Innovatieve e-learningmogelijkheden stellen iedereen in staat om kennis te verwerven waar, wanneer en hoe vaak dan ook.

FinConnect

FinConnect bevat alle noodzakelijke informatie voor de financiële diensten van de gemeenten, in combinatie met de meest recente en innovatieve mogelijkheden om hier toegang toe te krijgen. Op maat van uw dienst kunt u niet alleen kiezen voor een all-inpakket, maar ook voor: