FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Finzine

Het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen. Gratis bezorgd aan elke geïnteresseerde lezer en eveneens online raadpleegbaar in FinConnect.

Finzine is het driemaandelijkse tijdschrift met een unieke en onafhankelijke blik op lokaal financieel management. Elk nummer wordt samengesteld voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen.

Daarbij gaat de redactie telkens uit van drie basisprincipes: beknoptheid, actualiteit en samenhang. Deze drie principes vormen de rode draad door elk nummer en elke bijdrage van Finzine.

Finzine wordt gratis bezorgd aan elke geïnteresseerde lezer en is eveneens online raadpleegbaar in FinConnect.

Finzine NL Mockups 1

Recent verschenen

Finzine 39 Cover
Nieuw
In dit nummer: Verslag Vlofin-congres Brugge - 6 en 7 mei 2022
Finzine 39: lees online
Finzine 38 Cover
In dit nummer: Hoe praktisch omgaan met kredietverschuivingen? Inspiratie uit de praktijk
Finzine 38: lees online
Finzine 37 Cover
In dit nummer: De ontdekkingstocht naar de schaalvoordelen van fusies
Finzine 37: lees online
Finzine 36 Cover
In dit nummer: Burgerbegroting - De burgerparticipatie vernieuwd
Finzine 36: lees online

Artikels in de kijker

De ontdekkingstocht naar de schaalvoordelen van fusies

Marleen Callaert

Via deze getuigenis hopen we de mogelijke schaalvoordelen te verduidelijken die fusies kunnen bieden om aan de vele verwachtingen van hogere overheden en burgers te voldoen, alsook de gevolgen in de verf te zetten die de financiële dienst zelf ervaart. Dit is geen handleiding en zeker geen exacte wetenschap, maar misschien een trigger om toch eens over de muur te kijken bij de buren en te zoeken naar wat geïntegreerde samenwerking misschien we allemaal plots mogelijk kan maken. Met in de kantlijn de duidelijke vermelding dat "fusioneren een werkwoord is dat je best met z'n allen doet!"

Hoe praktisch omgaan met kredietverschuivingen?

Redactie Finzine

De financiële dienst ondersteunt de vlotte werking van het bestuur en faciliteert de diverse budgetbeheerders. Op welke manier is de financieel directeur de katalysator om een zo eenvoudig en transparant mogelijk systeem op te zetten op vlak van delegaties rond dagelijks beheer bij overheidsopdrachten, toegelaten kredietoverschrijdingen en aanpassingen van ramingen? Of anders gezegd: hoe wordt van de decretale beperkingen op vlak van beschikbare budgetten een opportuniteit gemaakt voor een efficiënte werking? Via de praktijkvoorbeelden van Denderleeuw, Gavere en Harelbeke probeert dit artikel u de nodige inspiratie aan te bieden.

De gedrukte versie van Finzine in uw brievenbus?

Geef ons uw adresgegevens door en krijg de gedrukte versie van Finzine ook gratis in uw brievenbus.