Openbare procedures: De opening van de offertes en vrijgeven van het pv van opening

Openbare procedures: De opening van de offertes en vrijgeven van het pv van opening

Datum: vrijdag 26 maart 2021

Author(s): Rob Eyckmans

Bij een openbare procedure, een niet-openbare procedure, een mededingingsprocedure met onderhandelingen en een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een publicatie via e-Notification en een opening van de offertes via e-Tendering noodzakelijk.

Sommige lokale besturen maken slechts sporadisch gebruik van een openbare procedure en voor hen is het daardoor niet altijd evident of heerst er vaak angst om van bovengenoemde procedures gebruik te maken. Dat is nergens voor nodig. Bovendien is het ook al een hele tijd verplicht om bij deze procedures de opening van de offertes in e-Tendering te laten plaatsvinden. Voor sommige besturen is het blijkbaar toch nog spannend om een opening van offertes in e-Tendering uit te voeren.

Neem volgende regels in acht, en dan kan er weinig misgaan. 


Related content