FAQ in de kijker: Wat wordt bedoeld met "vestiging" van een belastingaanslag?

FAQ in de kijker: Wat wordt bedoeld met "vestiging" van een belastingaanslag?

Datum: vrijdag 9 april 2021

Author(s): Bart Engelen

Wanneer gesproken wordt over 'vestiging' kan verwarring ontstaan, met name tussen twee zaken: de periode waarbinnen een gewone aanslag moet worden gevestigd óf (het vertrekpunt van) de vijfjarige termijn in geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing. Dit zijn wel degelijk twee verschillende aangelegenheden.
Op de vraag 'Wat wordt bedoeld met vestiging?' biedt Bart Engelen een sluitend antwoord.

Lees hier het antwoord >