Indexatie basisbedrag heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen Vlaamse Codex Fiscaliteit

Indexatie basisbedrag heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen Vlaamse Codex Fiscaliteit

Datum: vrijdag 10 december 2021

Author(s): Redactie FinConnect

Overeenkomstig artikel 2.5.3.0.1, tweede lid, VCF wordt het basisbedrag voor de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 2.5.3.0.1, eerste lid, VCF, jaarlijks geïndexeerd op grond van de schommelingen van het algemeen indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, vastgesteld tussen de maand november van het vorige jaar en de maand november van het lopende jaar.
Het aangepast basisbedrag wordt afgerond op de lagere vijftig euro.
Voor het bepalen van het nieuwe basisbedrag is rekening gehouden met de algemene indexcijfers van november 2020 (109,46) en november 2021 (115,63).
Gelet daarop wordt het basisbedrag, voorzien in artikel 2.5.3.0.1, eerde lid, VCF, voor aanslagjaar 2022 vermenigvuldigd met volgende coëfficiënt: 115,63/109,46 = 1,056368 en afgerond op de lagere vijftig euro.

Het geïndexeerde basisbedrag dat van toepassing is vanaf 1 januari 2022 bedraagt 1150 euro.

 

Bron: Staatsblad, 10 december 2021