Impact energiecrisis en hoge inflatie op gemeentefinanciën: zijn de meerjarenplannen bestand tegen deze schok?

Impact energiecrisis en hoge inflatie op gemeentefinanciën: zijn de meerjarenplannen bestand tegen deze schok?

Datum: vrijdag 10 juni 2022

Author(s): Redactie FinConnect

Na de recente covidjaren, krijgen lokale besturen door de energiecrisis en hoge inflatie een nieuwe financiële schok te verwerken. Belfius deed onderzoek in welke mate de gemeentelijke meerjarenplannen bestand zijn tegen deze onvoorziene situatie. De uitgaven van de Vlaamse gemeenten zullen in 2022 volgens de studie 465 miljoen euro hoger zijn dan verwacht. Dit is onder meer het gevolg van hogere loonkosten, hogere dotaties en extra energiekosten. 

De ontvangsten van onder andere de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zullen mee stijgen, weliswaar met vertraging. Het Gemeentefonds zal daarentegen niet mee stijgen met de inflatie, de jaarlijkse groeivoet ligt daar vast op 3,5 %.

De lokale besturen staan dus voor de oefening om een begroting in evenwicht te bereiken en zullen daarvoor hoogstwaarschijnlijk bepaalde bijsturingen moeten doen.

Bron: vrtnws vvsg