Elektronisch betalen moet verplicht worden aangeboden vanaf 1/7/2022

Elektronisch betalen moet verplicht worden aangeboden vanaf 1/7/2022

Datum: vrijdag 1 juli 2022

Author(s): Redactie FinConnect

Elektronisch betalen moet vanaf 1/7/2022 verplicht worden aangeboden, ook door lokale besturen!

 

Tot vandaag had u als bestuur de mogelijkheid om de burgers elektronisch te laten betalen. Vanaf vandaag moet u dit verplicht aanbieden. Maar u bent ook nog steeds verplicht om cashbetalingen van de burger te aanvaarden.

Dit geldt voor betalingen die u als overheid zou ontvangen in het kader van activiteiten van economische aard voor consumenten. Te denken valt aan toegang tot het zwembad, bibliotheek of culturele activiteiten. Uitzonderingen zijn activiteiten die deel uitmaken van de openbare dienstverleningstaken van de overheid. Hét voorbeeld bij uitstek hiervan is de afgifte van een identiteitskaart.

Elektronisch betalen heeft een aantal voordelen: het is veiliger, makkelijker en goedkoper. Ook vanuit het perspectief van debiteurenbeheer en organisatiebeheersing valt het aan te bevelen om cash-betalingen zoveel als mogelijk te vervangen door elektronische betalingen (zie: Debiteurenbeheer van lokale besturen).

Bron: FOD Economie