FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Betere toegang van KMO's tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurde op 28 april 2023 een voorontwerp van wet goed dat de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot procedures voor overheidsopdrachten bevordert. Die toekomstige wet wijzigt de wet inzake overheidsopdrachten (17/6/2016) om de deelname van KMO’s aan deze procedures te stimuleren, gezien hun belang in de Belgische economie.

Het blijkt immers dat grote bedrijven dikwijls de overheidsopdrachten met hoge contractwaarden binnenhalen en dat de kleinere bedrijven ondervertegenwoordigd zijn.

Die kleinere bedrijven zien op tegen de administratieve rompslomp, de “lange” betalingstermijnen en de complexiteit van overheidsopdrachten.

Het voorontwerp van wet is een deelactie binnen de algemene en prioritaire doelstelling van de federale overheid om de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor KMO’s te bevorderen en te stimuleren.

 

Voorschotten

Het voorontwerp bevordert de betaling van voorschotten door de aanbestedende overheidsdiensten:
zij kunnen voorschotten toekennen van maximum 20 procent van het opdrachtbedrag en maximaal tot 225.000 euro.

Een voorschot van minstens 5 procent moet betaald worden als de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een KMO (<250 personen).

Dit voorschot wordt verhoogd tot 10 en 20 procent voor respectievelijk kleine ondernemingen (<50 personen) en micro-ondernemingen (<10 personen).

 

Biedvergoeding

Aanbesteders worden verplicht om in bepaalde procedures een biedvergoeding toe te kennen aan inschrijvers wanneer intellectuele of creatieve inspanningen nodig zijn om een offerte te kunnen indienen.

Die verplichting zou worden opgelegd als er monsters, maquettes, prototypes of tekeningen moeten voorgelegd worden aan de aanbestedende overheid.

 

Snellere transparantie

In sommige gevallen zal de aanbesteder verplicht zijn om onmiddellijk na de opening van de offertes de individuele plaats in het voorlopig klassement mee te delen aan de inschrijvers, wat het voor de ondernemers makkelijker maakt om hun planning op te maken.

Dit zou enkel gelden voor opdrachten waar de prijs en kosten het enige gunningscriterium is.

 

Bevestiging van het ‘only-once principe’

Dat principe houdt in dat bedrijven maar een keer bepaalde informatie aan overheidsinstanties hoeven te verstrekken: na die eerste keer wordt deze informatie intern gedeeld en hergebruikt binnen de overheidsdiensten, waardoor bedrijven minder administratieve lasten ervaren.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...