FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Aanpassing van de drempelwaarden voor overheidsopdrachten vanaf 1/1/2024

In de regelgeving overheidsopdrachten zijn drempelwaarden opgenomen.

Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan die drempels, geldt de Europese bekendmaking.

De drempels die gelden voor de klassieke sectoren vind je in het koninklijk besluit van 18 april 2017.

Deze bedragen kunnen tweejaarlijks door de Europese Commissie herzien worden en de bevoegde minister is belast met de aanpassing van de bedragen naargelang die herzieningen.

Bij Ministerieel besluit van 13 december 2023 (B.S. 18/12/2023) werd het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van (18 april 2017) gewijzigd wat de drempels betreft voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, en prijsvragen, en dit met ingang van 1 januari 2024.

De nieuwe bedragen zijn 5.538.000 euro voor opdrachten voor werken en 221.000 euro voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en voor de prijsvragen. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Een drempel die in beginsel van toepassing is voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door onder meer de federale aanbestedende overheden, wordt eveneens gewijzigd, nl. 143.000 euro, exclusief btw.  Die drempel is belangrijk voor lokale besturen omdat de aanbestedende overheid gebruik kan maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan die 143.000 euro.

Kort historisch overzicht van de drempelbedragen sinds de wet van 17/6/2016:

van

tot en met

werken

leveringen en diensten

onderhandelingprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

30/06/2017

31/12/2017

5.225.000

209.000

135.000

01/01/2018

31/12/2019

5.548.000

221.000

144.000

01/01/2020

31/12/2021

5.350.000

214.000

139.000

01/01/2022

31/12/2023

5.382.000

215.000

140.000

01/01/2024

 

5.538.000

221.000

143.000

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...