FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

29,2 miljoen extra werkingssubsidie voor de lokale besturen

Jaarlijks betalen sommige lokale besturen een responsabiliseringsbijdrage. Dit is het extra aandeel in de pensioenkost dat het bestuur betaalt wanneer de totale pensioenlast van de gepensioneerde ambtenaren van het lokale bestuur groter is dan de basispensioenbijdrage die er voor dat jaar wordt betaald.

Aangezien de Vlaamse Regering de lokale besturen wenste te ondersteunen opdat zij beter het hoofd kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, werd er sinds 2020 een nieuwe werkingssubsidie in het leven geroepen: de dotatie responsabiliseringsbijdrage. Deze wordt berekend op basis van de helft van de door de lokale besturen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage en wordt in regel begin december op de rekening van de lokale besturen gestort.

Het bedrag van de uitbetaling op 1 december 2023 bevatte enerzijds de afrekening van 2022 en anderzijds de toegekende dotatie voor 2023. Het is net bij deze laatste dat het schoentje wringt. In de berekening van de dotatie 2023 werd er door een technische fout een verkeerd percentage gebruikt, nl. 62% i.p.v. 73%. Hierdoor kregen een aantal lokale besturen een lager bedrag als dotatie responsabiliseringsbijdrage dan waar ze recht op hadden.

In totaliteit gaat het over 29,2 miljoen euro extra dotatie responsabiliseringsbijdrage die op 15 mei op de bankrekeningen van de lokale besturen zal verschijnen. Dit bedrag komt bovenop de 270 miljoen euro die reeds op 1 december 2023 werd uitbetaald.

Tip

Kent u Subsidiemanager al? In de tool vindt u onder meer een database van beschikbare subsidies voor lokale besturen. Ontdek meer op www.subsidiemanager.be.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...