FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wijzigingen verificatie- en betalingstermijn overheidsopdrachten op komst

Zullen aanbestedende overheden binnenkort binnen 30 dagen zowel het nazicht als de betaling van de opdracht in orde moeten maken?

Een aanpassing van de betalingsregels voor overheidsopdrachten is nodig volgens de wetgever naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie (20 oktober 2022, zaak C-585/20). Dit arrest bepaalt dat een nationale regelegeving die op algemene wijze voor alle handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties voorziet in een termijn voor goedkeuring en betaling van de opdracht van maximaal 60 kalenderdagen in strijd is met de Europese regelegeving.

Op 3 mei 2024 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving over betalingstermijnen bij overheidsopdrachten wijzigt. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat het nazicht en de betaling moeten plaatsvinden binnen één enkele termijn, “behandelingstermijn” genaamd, die wordt vastgesteld op 30 dagen. Aanbestedende overheden zullen dan binnen 30 dagen zowel het nazicht als de betaling van de opdracht in orde moeten maken.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in FinConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...