FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Waarom een efficiënt debiteurenbeheer meer dan ooit cruciaal is voor lokale besturen

We merken allemaal in ons huishoudbudget dat het leven alsmaar duurder wordt, dat geldt ook zo voor de lokale besturen. De gemeentelijke meerjarenplannen worden op dit ogenblik herschikt om het hoofd te kunnen bieden aan o.a. de stijgende energieprijzen en de loonindexeringen. Een moeilijke oefening, zo blijkt. Waar men zich veelal in hoofdzaak focust op de uitgaven, is het moment misschien aangebroken om na te gaan op welke manier de ontvangsten een positief effect kunnen hebben op liquiditeitspositie van het bestuur?

De loonindexeringen hebben, op termijn, tot gevolg dat de belastbare loonmassa inzake personenbelasting zal stijgen waardoor de opbrengsten voor de gemeenten zullen toenemen, weliswaar met enige vertraging.

Op korte termijn echter kan men, door gebruik te maken van een performant debiteurenbeheer, de openstaande vorderingen sneller innen, waardoor het aantal dagen klantenkrediet (de indicator die aangeeft hoeveel dagen een vordering open staat) kleiner wordt.

Ook het nauwer opvolgen van de debiteuren heeft tot gevolg dat er minder vorderingen oninbaar dienen te worden gesteld omdat de slechte betalers meer aandacht krijgen. De budgettaire ruimte gaat hierdoor in de goede richting.

Het automatiseren van bepaalde processen met onder andere digitale verzending van facturen of gebruik van betaallinken, verhoogt de cashflow zienderogen en het aantal aanmaningen die dienen verzonden te worden, dalen drastisch, wat op zich weer een kostenbesparing is.

Een goed uitgevoerd debiteurenbeheer geeft ons ook een schat aan informatie en zoals we allemaal weten, zijn data het nieuwe goud. Deze gegevens kunnen een input zijn van de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) die aan de oorsprong ligt van de beleids- en beheercyclus (BBC) van de lokale en provinciale besturen.

Meer weten over debiteurenbeheer? Til uw debiteurenbeheer naar een hoger niveau met de workshops van Wilfried Horemans van stad en OCMW Antwerpen die Vanden Broele dit najaar organiseert. U zal er onmiddellijk rendement uit kunnen halen!

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...