Vaak gehanteerde vastgoedcontracten voor openbare besturen

Vaak gehanteerde vastgoedcontracten voor openbare besturen

Datum: woensdag 8 september 2021

Author(s): Redactie FinConnect

Lokale besturen beschikken vaak over een groot patrimonium. Bij het afsluiten van overeenkomsten rond vastgoed is het lokaal bestuur onderworpen aan regelgeving.

Er moet bijvoorbeeld voldaan worden aan een aantal basisbeginselen waarbij een correcte definiëring van basisbegrippen, zoals openbaar en privaat domein of daden van beheer en daden van beschikking, belangrijk is. Daarnaast zijn er verschillende soorten vastgoedcontracten; in dit werk wordt stilgestaan bij enkele veelvoorkomende contracten.

Omdat het goederenrecht de voorbije jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen met verschillende nieuwe wetten, decreten en rechtspraak, beoogt dit werk niet om een volledig en te allen tijde actueel beeld te geven van het vastgoedrecht. Wel reikt het u een aantal handvaten aan om grip te houden op die belangrijkste contracten en waar u onmiddellijk mee aan de slag kan.

Abonnees kunnen het boek 'Juridische knelpunten - Vaak gehanteerde vastgoedcontracten voor openbare besturen' nu lezen op FinConnect.
Binnenkort ook op papier te bestellen via de webshop. Meer info volgt.


Related content