FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

FinConnect | Module 3-in-1

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, overheidsopdrachten, boekhouding en beheer, gebundeld in één allesomvattende module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Wetgeving, zoals:

 • WET van 5 juli 2022 houdende diverse financiële bepalingen
 • WET van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten
 • KONINKLIJK BESLUIT van 1 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inkomsten uit de deeleconomie en uit het verenigingswerk
 • MINISTERIELE OMZENDBRIEF PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones
 • DECREET van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie
 • ...
Wetgeving
Digitale boeken

Digitale boeken, zoals:

 • Btw en overheid
 • Debiteurenbeheer van lokale besturen
 • Dwangbevelen
 • Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Overheidsopdrachten van lokale besturen
 • ...

Documenten, zoals:

 • Aan de slag met PowerBI
 • Praktijkcase overheidsopdrachten: publicatie- en informatieplicht in de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Actualia gemeentebelastingen: ontbreken aangiftetermijn in belastingreglement
 • Debiteurenbeheer: verlaagd kwijtingsrecht bij kleine aflossingen
 • Het opmaken van een gunningsverslag
 • ...
Documenten
Rechtspraak

Rechtspraak

Een selectie van de meest relevante en markante rechtspraak, voorzien van beknopte samenvattingen.

Veelgestelde vragen, zoals:

 • Hoe wordt een factuur voor overheidsopdrachten gemaakt?
 • Kan ik met andere organisaties samenwerken rond overheidsopdrachten?
 • Moet/mag er voor de periode van opening tot sluiting van faillissement ook nalatigheidsintrest aangerekend worden?
 • Kan een contantbelasting (op sluikstorten) gevestigd worden op een minderjarige?
 • Moet ik rekening houden met de jaarrekening 2018 bij het opstellen van het budget 2020 en het MJP 2020-2025?
 • ...
Veelgestelde vragen
Modellen

Modellen, zoals:

 • Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
 • Boekingsfiche 2040 Gemeentefonds - basisdotatie
 • Model van gemeenteraadsbesluit in verband met dagelijks bestuur
 • Modelbesluit van de Algemeen Directeur van de Gemeente / het OCMW inzake de gunning van een overheidsopdracht via een openbare procedure
 • Recht van opstal
 • ...

 

Finzine

De online archieven van het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen.

Finzine

Een uitgebreide rondleiding door de module 3-in-1 van FinConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van FinConnect

Module Boekhouding & Beheer

Een waaier aan informatie en inspiratie over boekhouding, budget en de beleids- en beheerscyclus (BBC), gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Overheidsopdrachten

Een waaier aan informatie en inspiratie over overheidsopdrachten, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.