FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

FinConnect | Module Financiën

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Wetgeving, zoals:

 • WET van 5 juli 2022 houdende diverse financiële bepalingen
 • KONINKLIJK BESLUIT van 1 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inkomsten uit de deeleconomie en uit het verenigingswerk
 • WET van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde
 • MINISTERIELE OMZENDBRIEF PLP 61 van 8 december 2021 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2022 ten behoeve van de politiezones
 • DECREET van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie
 • ...
Wetgeving
Digitale boeken

Digitale boeken, zoals:

 • Btw en overheid
 • Debiteurenbeheer van lokale besturen
 • Dwangbevelen
 • Eerste hulp bij lokale en provinciale belastingen en retributies
 • Gids overheidssubsidies
 • ...

Documenten, zoals:

 • Actualia gemeentebelastingen: ontbreken aangiftetermijn in belastingreglement
 • Belastingreglement in de kijker: Hervormde algemene bedrijfsbelasting in Gent. Vergroening van de belasting voor bedrijven: de vervuiler betaalt.
 • Debiteurenbeheer: verlaagd kwijtingsrecht bij kleine aflossingen
 • Kan uw meerjarenplan een boosterprik gebruiken?
 • Praktijkcase gemeentebelastingen: Retroactiviteit retributiereglement
 • ...
Documenten
Rechtspraak

Rechtspraak

Een selectie van de meest relevante en markante rechtspraak, voorzien van beknopte samenvattingen.

Veelgestelde vragen, zoals:

 • Moet/mag er voor de periode van opening tot sluiting van faillissement ook nalatigheidsintrest aangerekend worden?
 • Moet de belastingschuldige zijn belastingaanslag vereffenen als hij die betwist?
 • Wat wordt bedoeld met "vestiging" van een belastingaanslag?
 • Wie mag het OCMW in rechte vertegenwoordigen voor de terugvordering van de kosten voor verleende hulp?
 • Kan een adjunct-financieeldirecteur een wettelijke hypotheek laten inschrijven?
 • ...
Veelgestelde vragen
Modellen

Modellen, zoals:

 • Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
 • Formulier gemeentebelastingenvordering tot vervolging
 • Model van gemeenteraadsbesluit in verband met dagelijks bestuur
 • Retributie voor het tijdelijk gebruik van het openbaar domein
 • Verhuring van jachtrechten - aanduiding van de huurder en opstellen van de overeenkomst
 • ...

 

Finzine

De online archieven van het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen.

Finzine

Een uitgebreide rondleiding door de module Financiën van FinConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van FinConnect

Module 3-in-1

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, overheidsopdrachten, boekhouding en beheer, gebundeld in één allesomvattende module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Boekhouding & Beheer

Een waaier aan informatie en inspiratie over boekhouding, budget en de beleids- en beheerscyclus (BBC), gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Overheidsopdrachten

Een waaier aan informatie en inspiratie over overheidsopdrachten, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.