FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

FinConnect | Module Boekhouding & Beheer

Een waaier aan informatie en inspiratie over boekhouding, budget en de beleids- en beheerscyclus (BBC), gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Wetgeving, zoals:

 • BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 4 december 2020 over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BBC-besluit)
 • DECREET van 2 juli 2021 tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
 • OMZENDBRIEF [ KB/ABB 2019/4 ] van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
 • WET van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • ...
Wetgeving
Digitale boeken

Digitale boeken, zoals:

 • De boekhouding en het beheer van de financiën
 • Dwangbevelen
 • Eerste hulp bij BBC 2020
 • Inleiding tot het boekhouden conform de beleids- en beheerscyclus (BBC)
 • Meerjarenplanning in de Vlaamse gemeenten
 • Resultaatgericht management
 • ...

Documenten, zoals:

 • Aan de slag met PowerBI
 • Checklist jaarrekening kerkfabriek
 • Delegatiemogelijkheden inzake financiële bevoegdheden binnen gemeente en OCMW
 • Kan uw meerjarenplanning een boosterprik gebruiken?
 • Tips and Tricks in Excel
 • ...
Documenten
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen, zoals:

 • Hoe dient een bestuur om te gaan met de aankoop van goederen van een werknemer? Kan dit deontologisch?
 • In hoeverre mag het rekeningenstelsel worden aangevuld?
 • Moet de deontologische code voor het personeel onderhandeld worden met de vakorganisaties?
 • Nutsvoorzieningen; groeperen; opsplitsen grootboek?
 • Wanneer beschikt een gemeente, OCMW of provincie niet over uitvoerbare kredieten?
 • ...

Modellen, zoals:

 • Boekingsfiche 3910 PWA cheques
 • Boekingsfiche 3300 Steun in natura
 • Boekingsfiche 2060 Gemeentelijke subsidies aan AGB
 • Boekingsfiche 1400 Vergoeding woon-werkverkeer
 • Boekingsfiche 8020 Kasverschil
 • ...
Modellen
Finzine

Finzine

De online archieven van het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen.

Een uitgebreide rondleiding door de module Boekhouding & Beheer van FinConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van FinConnect

Module 3-in-1

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, overheidsopdrachten, boekhouding en beheer, gebundeld in één allesomvattende module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Overheidsopdrachten

Een waaier aan informatie en inspiratie over overheidsopdrachten, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.