FinConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

FinConnect | Module Overheidsopdrachten

Een waaier aan informatie en inspiratie over overheidsopdrachten, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Wetgeving, zoals:

 • WET van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten
 • KONINKLIJK BESLUIT van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
 • KONINKLIJK BESLUIT van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten
 • OMZENDBRIEF KB/ABB 2019/1 van 25 januari 2019 betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten
 • DECREET van 2 juli 2021 tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
 • ...
Wetgeving
Digitale boeken

Digitale boeken, zoals:

 • Aankoopbeleid op punt
 • De plaatsing van overheidsopdrachten
 • Eerste hulp bij overheidsopdrachten
 • Inleiding tot overheidsopdrachten van lokale besturen
 • Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten
 • ...

Documenten, zoals:

 • De uitdrukkelijke motivering bij overheidsopdrachten
 • Het opmaken van een gunningsverslag
 • Praktijkcase overheidsopdrachten: publicatie- en informatieplicht in de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Verificatie- en betalingstermijn bij overheidsopdrachten
 • Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: actuele wijzigingen
 • ...
Documenten
Rechtspraak

Rechtspraak

Een selectie van de meest relevante en markante rechtspraak, voorzien van beknopte samenvattingen.

Veelgestelde vragen, zoals:

 • Hoe wordt een factuur voor overheidsopdrachten gemaakt?
 • Kan ik met andere organisaties samenwerken rond overheidsopdrachten?
 • Wat is de maximale looptijd van een overheidsopdracht?
 • Wat is het verschil tussen een selectie- en een gunningscriterium?
 • Zijn er straffen als de regels overheidsopdrachten niet nageleefd worden?
 • ...
Veelgestelde vragen
Modellen

Modellen, zoals:

 • Modelbesluit tot vaststelling van de plaatsingsprocedure, de raming en de voorwaarden van de opdracht via een openbare procedure
 • Modelbesluit inzake de gunning van een overheidsopdracht via een openbare procedure
 • Modelbesluit tot kwalitatieve selectie van kandidaten in een niet-openbare procedure
 • Modelbesluit tot kwalitatieve selectie van kandidaten in een mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Modelbesluit tot vaststelling van de plaatsingsprocedure, de raming en de voorwaarden van de opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

 

Finzine

De online archieven van het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de financieel directeurs en de medewerkers van de financiële diensten van de lokale besturen.

Finzine

Een uitgebreide rondleiding door de module Overheidsopdrachten van FinConnect?

Krijg meer uitleg over de troeven, features en inhoud waar u zelf meer over wilt weten.

Ontdek de andere modules van FinConnect

Module 3-in-1

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, overheidsopdrachten, boekhouding en beheer, gebundeld in één allesomvattende module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Financiën

Een waaier aan informatie en inspiratie over financiën, gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.

Module Boekhouding & Beheer

Een waaier aan informatie en inspiratie over boekhouding, budget en de beleids- en beheerscyclus (BBC), gebundeld in één doelgerichte thematische module, waarbij praktijkgerichte kennis en gebruiksvriendelijke features hand in hand gaan.